برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

5
4
3
2
1

Congradulations to inventors  Dr Arshadi and Mr. Bagher Khalvati for take patent issuance

“Mucoadhesive Gel Containing Satureja Hortensis” The patent describes an innovation method for pain relief caused by chemotherapy induced mucositis. The curative gel is contained Satureja hortensis ...
1397/09/03

The second session of journal club was held

The second session of journal club was held up on November 14. The speaker was Dr. Ghafouri Fard. He spoke about patient education. Participants were academic members of nursing and midwifery faculty
1397/08/30

Curriculum and Course Plan Development Workshop

A workshop will be held at faculty of nursing and midwifery with focus on curriculum and course plan development. The workshop date is November 22 since 10:00 to 13:00. The master of workshop is Dr. Saeedeh Ghaffari.
1397/08/26

ADHD electronic screening

Adult ADHD is the same childhood ADHD which continue in 40-60%. The most important symptoms of this disorder are attention deficiency, mood swing, impulsiveness, disorganization, restlessness and interrupt or introduce on others ...
1397/08/14

The second scientific Olympiads  will be held ...

In line with identification nursing students  and other independent disciplines talents  the second scientific Olympiads  will be held on November 20 in whole country. Exam reference list includes Brunner ...
1397/08/14

​​​​​​​The first English journal club was held at faculty of nursing and midwifery

This program was held at October 25 . The title of journal club was “How can run an effective journal club”. The facilitator of this journal club was Dr. Sevil Hakimi assistant professor of midwifery department and academic members who ...
1397/08/10